Opløs angst og andre svære følelser

Kæmper du med flyskræk, højdeskræk, angst, vrede, sorg, mindreværd, nervøsitet, stress eller andre svære følelser? Kan du mærke det fysisk ubehag, der følger med?

Jeg guider dig gennem enkle teknikker, så du mærker, hvad det har gjort ved din krop. Ved at fokusere på kroppens reaktioner et stykke tid ”opløser” dit følelsesmæssige ubehag sig.

De oplevelser du har af at være drænet for energi, være angst, magtesløs, vred eller frustreret er følelsesmæssige reaktioner, der har sat sig som fysisk ubehag i din krop. Dette nedsætter din livskvalitet, fordi det medfører adfærd og reaktioner, som du ønsker at undgå. Det følelsesmæssige ubehag kan opløses ved at bruge de enkle Core Dynamics Teknikker. Teknikkerne er skabt af den amerikanske terapeut Tom Stone.

Hvordan foregår en guidning med Core Dynamics teknik? 

Når du kommer til mig, spørger jeg ind til, hvilken type angst eller anden ubehagelig følelse, du har. Jeg beder dig forestille dig den angstprovokerende situation så livagtigt som muligt. Når du har fået kontakt med følelsen, beder jeg dig mærke efter, hvor i kroppen, du kan mærke ubehaget. 

Derefter lukker du øjnene, men er stadig fuldt vågen. Du er altså hverken hypnotiseret eller på anden måde manipuleret. Øjnene er lukkede for at du bedre kan koncentrere dig og mærke, hvad der sker. Mens du sidder sådan guider jeg dig til at fastholde opmærksomheden og mærke, hvad der sker i din krop, mens det, som udløste angsten eller følelsen ikke længere interesserer os. Under guidningen fortæller du mig, hvad du mærker. 

Efter nogle minutters opmærksomhed vil ubehaget i din krop ændre sig og til sidst forsvinde. Når det er sket, vil jeg bede dig om igen at tænke på den angstprovokerende situation. Hvis Core Dynamics teknikken har virket for dig, vil det ikke længere være ubehageligt at tænke på, og sessionen er slut. Det er dog ikke utænkeligt, at angsten vil vende tilbage i afsvækket form, og derfor vil der som regel være behov for yderligere et par guidnings-sessioner.

 

Den afklarende samtale - at lytte uden at dømme

Skal du træffe et svært valg? Er du i tvivl?

Eller står du midt i konflikt, som du ikke kan overskue?

Du har måske spurgt dine venner, som har givet dig deres velmente råd om, hvad du skal gøre. Men det har måske bare gjort dig mere forvirret.

I den afklarende samtale gør vi noget mere og andet. Sammen analyserer vi din situation. Jeg kommer ikke med mine egne færdige forslag. Men gennem mine spørgsmål og ved, at vi sammen reflekterer over dine svar finder du ud af, hvad du kan stå inde for og hvad du dybest set ønsker.

Jeg er din dybt loyale og diskrete samtalepartner. Og jeg lytter uden at dømme.

Den afklarende samtale er i familie med coaching, men er  mindre focuseret på resultatoptimering og mere optaget af, at du finder dig selv i den krævende hverdag.