Samarbejde - Kommunikation - Konflikthåndtering

Gør noget godt for jeres medarbejdere

Alle ønsker det bedste.

Og alle ønsker at gøre det bedste.

Alligevel kan en virksomheds medarbejdere føle sig alene og isolerede med deres problemer. Eller føle, at der ikke bliver lyttet til dem. De fleste arbejdsgivere er meget opsatte på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Men når utilfredshed og konflikter opstår, er de ofte i vildrede med, hvad der skal gøres.

Giv medarbejderne en dag, hvor de ikke skal yde noget, men kan træde ud af den travle hverdags mange gøremål. Her er det medarbejderen selv, der er i centrum. I foredrag, debat, gruppearbejde og enkle øvelser afsøger vi de muligheder, den enkelte har for at skabe et godt rum for arbejdsfællesskabet, og de muligheder fællesskabet har for at skabe gode og trygge rammer for den enkelte.

Kurset er ikke beregnet på arbejdspladser, hvor ”alle de røde lamper blinker” – men på arbejdspladser, hvor man ønsker at gøre en aktiv indsats for at styrke det gode samarbejde.

Hvert kursus tilrettelægges individuelt. Af emner, der behandles kan nævnes:

·         BEHOVET FOR ANERKENDELSE

·         ANERKENDENDE KOMMUNIKATION

·         KONFLIKTERS ESKALERING

·         DET INDRE LANDKORT

·         FORTIDENS SMERTE – OG NUTIDENS

·         NEGATIV OG POSITIV TÆNKNING

·         SINDSRO

·         GIRAFSPROG

·         TRANSAKTIONSANALYSE

 

Praktiske detaljer

Kurset holdes normalt på én dag, f.eks. en mandag eller lørdag fra kl. 9-16.

Virksomheden stiller selv lokaler til rådighed og sørger selv for mad, kaffe etc.

Projektor for brug af Power Point er ønskelig.

En holdstørrelse på mellem 15 og 25 personer er optimalt. Det er vigtigt at både virksomhedens menige og ledende medarbejdere er deltagere på kurset.

Kurset består af foredrag, debat, gruppearbejde og praktiske øvelser, det sidste for at give mulighed for at føle glæde, velbehag og fællesskab. Vi synger også en sang. 

Indhent tilbud.